Verden mot lokalsamfunnet

Det er mange trusler mot verdenssamfunnet, men det er også mange trusler mot lokalsamfunnet. Dette er trusler som kommer både innenfra samfunnet og fra områdene rundt.

Det er mange forskjellige grupperinger som ønsker å forme lokalsamfunnet og etter hvert stor samfunnet med makt. Disse må bekjempes på flere felt, noe som kan være utfordrende.

Delta i samfunnet

Den beste måten å sikre at man kan bekjempe slike trusler er ved å være deltakende i det samfunnet man er en del av. Dessverre er det mange unge som føler at dette er en håpløs oppgave og de trekker seg ut av samfunnet de burde være en del av.

Dette må motarbeides!