Potensielle katastrofer

Det er nok av konspirasjonsteoretikere og vitenskapsfolk som forteller om verdens undergang. Noen er mer sannsynlige enn andre, men det som er helt klart er at det er mange forskjellige mulige scenarioer som kan ødelegge for det moderne samfunnet.

Det er selvsagt også mye diskusjon rundt hvor sannsynlig det er at det ene eller det andre skjer. Vi har valgt ut de vi mener er mest sannsynlige, uten å gå for mye inn på alle detaljene og alle teoriene rundt dette.

Globalt sykdomsutbrudd – pandemi

En pandemi er en virus sykdom som sprer seg over landegrenser. Dette kan være sykdommer som fugleinfluensa eller svartedøden. Det er foreløpig ingen forskere som har klart å finne ut nøyaktig hva som gjør at en virussykdom plutselig blir så kraftig at det begynner å spre seg uhemmet over landegrenser.
Men det eksistere en bred enig om at det er mange virussykdommer som har potensialet til utvikle seg videre.

Sykdommer rammer gjerne helsepersonell hardest og man kan få problemer med å yte nødvendig helsehjelp. Folk vil bli oppmuntret til å ikke samles i store grupper, så skoler og barnehager, universitet og andre steder vil bli stengt.

Ingen vet hvordan dette vil arte seg i praksis, men alle land har utviklet egne protokoller for å sikre at man kan opprettholde livsviktige funksjoner i en pandami.

Naturlige katastrofer

Global oppvarming, menneskets påvirkning på flora og jordens naturlige syklus; alt dette betyr at naturlige katastrofer etter hvert vil bli mer og mer vanlig.

Havet vil ta tilbake mer av den dyrkbare jorden etter hvert som polene smelter, mer regnvær betyr høyere risiko for jordras, mens bevegelser i jordskorpen øker sjansen for vulkanutbrudd, jordskjelv og andre katastrofer.

Naturlige katastrofer er ødeleggende for området det rammer. I noen tilfeller så kan det også ramme svært store områder og konsekvensene blir store for et stort antall mennesker.
Samfunnstjenester og samfunnsstrukturen i det berørte området vil i de aller fleste tilfellene kollapse helt, men heldigvis så vil områdene rundt være forholdsvis uberørte. Så andre land kan komme inn og yte nødvendig hjelp.

Naturlige katastrofer er også noe samfunnene har måtte forholde seg til siden tidenes morgen. Så det ligger mange, gode planer på plass. Noen er gode, mens andre er mindre gode. Forbedringspotensialet er enormt og det eksisterer per i dag ingen globale planer. Forskere og verdensledere er ikke enig om hva som bør gjøres eller hva slags katastrofer som kan komme. Så det er mye arbeid å gjøre her.

Solstormer

Solen sørger for at det kan være liv på jorden, men solstormer kan være ødeleggende for elektronikk, satellitter og annet som vi trenger i det moderne samfunnet.
Ingen kan, per i dag, stoppe solstormer eller Solar flare. Per i dag så har vi god beskyttelse takket være jorden magnetfelt og atmosfære, men det er de som mener at disse svekkes.

Skadene på satellitter, strømnettet og selvsagt datanettverk vil være enorme hvis de verste spådommene slår til. Verden vil i løpet av bare en dag bli sendt tilbake til middelalderen i forhold til teknologisk nivå og styring.

Sannsynlig?

Etter å ha skremt vettet at hverandre, så er det viktig å poengtere at det er mye som kan skje men sannsynligheten er fremdeles lav. Samfunnet må være forberedt på slike katastrofer som nevnt ovenfor og mange andre, men det er ingen grunn til å gå rundt å være redd.
Det er all grunn til å hjelpe politikere og andre med å holde fokus på beredskapsplaner og jobbing for å hindre global oppvarming, m.m. Man bør også ha gjort seg noen tanker om egen sårbarhet, men samtidig så må man leve livet fullt ut.