Om Oss

Vi: Janne, Fredrik og Arne, deltok på konferansen i 2013 og følte at dette var svært nyttig og ikke minst, svært tankevekkende.

Vi er i starten av voksenlivet og synes det er skremmende hvor mange studenter og unge generelt i samfunnet som ikke bryr seg om slike saker.

Det er på en måte forståelig. Det er mye å sette seg inn og sakene er uhyre kompliserte. Det eneste man er enig om er at noe kommer til å skje, men ingen vet helt sikkert når eller alvorlighetsgrad.

Vi har ikke svarene, men vi vet at det er oss; den kommende generasjonen, som må ta tak i disse problemene. For de kommer til å ramme oss! Så vi ønsker å skape mer engasjement rundt disse sakene.

Vi møtes i kantinen på NTNU i Trondheim siste onsdagen i måneden fast. Så har vi møter andre dager i måneden etter behov. Vi ønsker å ha debatt kvelder og skape et fora hvor alle blir inkludert og engasjert.

Har du lyst til å være med så kan du ta kontakt med oss på engasjerdeg@srae2013.no eller på telefon 9767890.
Vi er en ideell organisasjon og det er ingen medlemsavgift eller annet.