Hva kan du gjøre?

I dag er det dessverre mange som rapporterer om at de har en følelse av å være hjelpeløs eller maktesløse i forhold til politikk og ikke ha muligheten til å kunne gjøre noe for å forhindre katastrofer.

En slik opplevelse gjør at man føler seg maktesløs og ikke minst, man mister troen på politiske systemer og samfunnet. I USA og flere andre land så har grupper med overlevelse eksperter og amatører funnet sine egne måter å overleve katastrofene de mener er nært forstående.

Slike ”preppers” jobber for å leve utenfor det moderne samfunnet og/eller legge opp forråd så de kan overleve når samfunnet kollapser.

Ta makten tilbake!

Dagens komplekse samfunn kan virke som helt umulige å påvirke for et individ. Hvordan skal en stemme bli hørt?
Og hva skal man si?

Det er mange som føler på denne maktesløsheten og derfor ser man jevnt over mindre politisk engasjement blant verdensbefolkningen. Engasjementet man finner er gjerne fokusert på et par saker som er enkle å forstå, som dyrevern, ledet av en karismatisk leder.

Så hvordan kan man jobbe for å få fokus på sikkerheten i samfunnet i lys av globale utfordringer?

Det er ikke enkelt, men man kan kontakte de folkevalgte direkte og skrive brev/e-poster. Husk å være saklig, for da er det enklere for politikere å lytte.

I tillegg kan man jobbe for å gjøre sin del av verden mindre sårbar ved å sørge for å alltid ha litt kontanter i huset. Gjør deg kjent med gamle håndverk som kan være nyttige og ikke minst, tenk på hvordan du kan dyrke litt mat. Sørg for at du alltid har et medisin lager som vil vare i minimum to uker, hvis du bruker faste medisiner.

I tillegg er det selvsagt helt nødvendig å jobbe for å sikre at global oppvarming bremses opp og at samfunnet fungerer bedre. Så slå av vannet når du pusser tennene, bruk mer offentlig transport og generelt gjøre alt du kan for å unngå at katastrofen inntreffer.

Preppers!

Det som er beskrevet ovenfor er lett-versjonen av Preppers. De som med stolthet kaller seg for Preppers tar forberedelse til verdens undergang svært alvorlig.

De danner gjerne egne samfunn hvor målet er å være helt uavhengig av storsamfunnet. Hvordan de gjør dette i praksis er avhengig av hvilken katastrofe de mener vil inntreffe. Noen har laget samfunn under jorden, ved hjelp av nedgravde bunkere som vil holde dem trygge.

Noen har bunkere som kun har plass til familiemedlemmer, mens andre har fokus på å kunne tilby ly til et stort antall mennesker.

De som mener at samfunnet vil kollapse, men at dette ikke vil påvirke naturen i vesentlig grad, lager seg gjerne tradisjonelle små hytter spredd rundt ute i villmarken. Her øver de seg på å jakte, forsvare området og dyrke nok mat og få nok vann til å overleve i flere år.

Det som er felles for preppers er at de mener at samfunnsstrukturen vil kollapse. Så deres mål er å sikre at de kan tilby et alternativ og at de kan overleve når dette skjer.