Det sårbare moderne samfunnet

Dagens moderne samfunn er preget av teknologiske nyvinninger og har gjort seg svært avhengig av en rekke verktøy. Hvis strømmen går i en bolig så får man utfordringer fordi alt i huset er avhengig av strøm for å fungere.

Oppvarming er i økende grad elektrisk, hvilket betyr at hvis strømmen går så begynner man å fryse. Det har skjedd at eldre mennesker har fryst i hel i leiligheter grunnet strømbrudd eller fordi de ikke har kunnet betale strømregningen.

I noen hus/ boligområder er det elektriske pumper som driver helt eller delvis kloakkanlegget. Så hvis strømmen er borte, får man ikke gått på toalett. Det samme gjelder også for vanntilførselen inn i huset, som ofte er drevet av elektriske pumper.

Dette er bare noen av utfordringene som den økende automatiseringen og moderniseringen i dagens boliger fører til. For å gjøre utfordringen enda større, så har man sjelden noen reservesystemer. Så når ulykken er ute, er det ingen raske og effektive løsninger å ty til.

Alt henger sammen

Et tilleggsproblem er selvsagt at systemene er lagt opp for å kunne snakke sammen. Så hvis et system går ned, så vil dette få store ringvirkninger ettersom dette gjerne er en brikke i et større puslespill.

Et eksempel på dette er bankene. Alle transaksjoner, pengeoverføringer, betalinger og alt annet skjer via sikre nettilkoblinger. Oppstår det problemer så får ikke butikkene pengene sine og kundene får ikke penger til å betale regninger eller annet.

Skjer det slike tekniske svikt så er det ingen god plan B. I et samfunn hvor penger er det eneste anerkjente betalingsformen vil samfunnet fort kollapse. Det er ikke lenge siden en av de største bankene i Norge hadde problemer med minibankene og resultatet var utstrakt frykt og betalingsproblemer.

Det er også mange andre systemer som er koblet sammen for å gi maksimal brukervennlighet og ikke minst for å være praktisk. Sykehusene jobber nå mer og mer med å tilrettelegge for elektroniske journaler som følger pasienten. Praktisk, men sårbart. Har man ikke strøm eller andre problemer oppstår så kan man risikere feil medisinering og feil behandling. Dette bare noen av de mange sårbare systemene vi omgir oss med.

Vi kan være forberedt!

På denne nettsiden så ønsker vi å kunne informere om hva som kan gjøres i forskjellige krisesituasjoner og hva som er potensielle kriser.

Samtidig er det viktig å ikke bli for opptatt av hva som kan gå galt. Samfunnet er avhengig av sammenkoblede systemer, kredittkort og andre relative sårbare systemer. Uten disse vil samfunnet stoppe opp. Så vi må være beviste på at det å stoppe å bruke systemer, flytte ut i skogen uten strøm og lignende ikke er en løsning.