Hjem

I 2013 ble den 22nde SRA-E konferansen avholdt i Trondheim. Denne konferansen hadde som emne:

Trygge samfunn – å håndtere kompleksitet og store risikofaktorer.

Mer konkret gikk dette ut på å se på utfordringene som samfunnet som helhet står ovenfor. For det moderne samfunnet har gjort seg svært avhengig av teknologi og med en utstrakt reisevirksomhet så sprer sykdommer seg raskt.

Denne konferansen er en årlig hendelse, og selve konferansestedet flyttes hvert år. Så konferansen og emne blir jobbet med på flere plan, men vi i Norge er ikke klar til å gi opp diskusjonen. Vi mener at det må jobbes med disse emne på flere plan og ikke bare å jobbe akkurat under konferansen.

Så derfor har vi tatt opp igjen nettsiden og vil jobbe videre med sakene og diskutere dem her inne.

Vi er en ideell organisasjon og vil derfor seja takk till våre sponsorer Spilleautomater 247 og Casinoer24.